CoronaLoket Dordrecht

Lees hier alle informatie over de Gemeente Dordrecht voucherregeling financiële analyse

Ondersteuning voor Dordtse ondernemers
De coronacrisis heeft ongekende gevolgen voor de economie op dit moment. In de eerste fase van crisisbestrijding, in het afgelopen jaar, heeft de Rijksoverheid fasegewijs een omvangrijk pakket steunmaatregelen in het leven geroepen. Ook als gemeente werken we vanuit een crisis- en herstelfonds aan maatregelen om ondernemers te helpen Die maatregelen zijn aanvullend op de maatregelen vanuit het Rijk en geënt op de lokale situatie.

Voucherregeling
Onze maatregel heeft betrekking op individuele ondernemers die hulp nodig hebben bij het aanvragen of verantwoorden bij gebruikmaking van landelijke steunregelingen. Het kan voor ondernemers soms lastig zijn om gebruik te maken van de juiste mogelijkheden voor de betreffende onderneming. De gemeente Dordrecht wil deze Dordtse ondernemers op weg helpen door het aanbieden van externe adviseurs die hen hierin begeleiden. Dordrecht biedt daarom een voucherregeling aan in samenwerking met de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) en vier lokale financiële dienstverleners: Ten Raede Groep, FlanQ, Visser&Visser en Den Haring. De voucherregeling stelt ondernemers in staat om met steun van de gemeente snel een adequaat en deskundig advies en prognose te krijgen.

We willen hiermee zorgen dat zoveel mogelijk ondernemingen en organisaties deze crisistijd zo goed als mogelijk doorkomen en daarna kunnen werken aan het herstel van hun onderneming. In veel gevallen betekent dit dat zij een beroep doen op de beschikbare Rijksregelingen en extra financiële ruimte (hebben) moeten organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van het verhogen van kredietfaciliteiten, al of niet in combinatie met garantstellingen vanuit de overheid. Maar dat kan ook door afspraken te maken met de belastingdienst, leveranciers en pandeigenaren.
Met deze voucherregeling wil de gemeente Dordrecht u als ondernemer financieel ontlasten, uiteraard met als doel het verhogen van de kans op het verkrijgen van steun, extra financiën en het bevorderen van de snelheid van toekenning.

Inloggen

Contact

Corine Meijerink

Accountmanager bedrijven Dordt Onderneemt

078 770 4971

06 38 83 99 16

cm.meijerink@dordrecht.nl

Het CoronaLoket is een initiatief van: